Aliver 100 (VR100)

Aliver 100 (VR100)CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU
Najjednoduchší systém zastrešenia bez tepelnej izolácie. Je tu prispôsobovaný typ krokvy – profil je v tvare prevráteného písmena „T” (nosný prvok sa nachádza nad výplňou).

POUŽITIE
– uzavreté alebo otvorené zastrešenia bez tepelnej izolácie kryté polykarbonátom alebo sklom.